Det är för sent att fixa skolan med silvertejp.


Läste den helt underbart deprimerande debattartikeln av Margareta Pålsson (M) i torsdagens SvD. Jag blev först arg, sedan ledsen, sedan skrev jag ett blogginlägg.

Först och främst: Jag håller med om att samhället borde vara mer vetenskapligt grundat. Både lärarhögskolan och lärarfacket agerar som en vaxpropp i alla typer av skolreformer vilket gör det väldigt svårt för politiker att göra verklig skillnad i skolbänken. Det är ju inte precis så att en skoltrött, 58-årig svensklärare kommer orka att göra någon som helst förändring i sitt klassrum bara för att Björklund pekar med hela handen. Vi behöver rullians inom lärarkåren och sluta låta skolan styras av människor som aldrig levt i den riktiga världen. Vi behöver en mer verklighetsförankrad skola! Vi behöver en mer forskningsförankrad skola! Jag är 100% med på det.

Frågan är: ”Vad är skolans syfte?” Detta är inte något vetenskapen svarar på. Den går hand i hand med vad är statens syfte? Pålsson avslutar med att önska att alla kommer överens om att vi skall ha en kunskapsorienterad skola, som om inte det vore ett ideologiskt underbyggd åsikt.

Skolan är den plats, förutom hemmet, våra barn och ungdomar spenderar den största delen av sina liv. Hur kan man inbilla sig att denna plats inte skulle ha ett ansvar för att skapa människor med självförtroende, nyfikenhet inför livet och lärandet, en utvecklad social förmåga och en vilja att förverkliga sina drömmar? Att detta inte skulle var det PRIMÄRA syftet? Vad har man egentligen för tafflig människosyn när man tycker att skolans enda syfte och mätbara mål skall vara som envägs kunskapsförmedlare? Kunskap – de har kidsen redan i sina iPhones. Margareta Pålsson kanske borde testa att köpa en sån.

Jag uppskattar att Fru Pålsson har tagit sig tiden att sammanställa de senaste rönen inom pedagogikforskningen, med briljanta vetenskapliga slutsatser så som att det är bra:

”Att lärare ger varandra tips och råd för att utveckla undervisningen”

”Att aktivera varje elev under lektionerna”.

Jättebra, det kör vi på. Men, skall vi inte börja med att skrota systemet med årskurser då? Det finns absolut inget vetenskapligt belägg på att det bästa sätt att dela in studenter i grupper skulle vara biologisk ålder. Hur man lär sig, om man jobbar bäst själv eller i grupp, vad man är bra på, vad man är intresserad av skulle alla vara bättre sätt att dela upp våra barn. Skall vi inte förbjuda föreläsningar längre än 20 minuter, eftersom man vet att ingen lyssnar längre än så? Skall vi inte göra så att lärare inte får veta elevernas tidigare betyg, eftersom forsking visar att lärare som förväntar sig att vissa elever kommer att prestera bättre än andra kommer se till att så sker?

Slutligen, att skylla på (S) och (V) för att ha byggt en havererad skola är precis den typ av billig peka-finger-retorik som får människor att helt tappa förtroendet för politiker. För att vara en person som har suttit i utbildningsutskottet de senaste 7 åren tar Margareta Pålsson förvånansvärt lite ansvar för sina egna handlingar. För någon som befunnit sig under en gymnasieskola under denna tiden är det ganska uppenbart att situationen inte är kopplat till ett enskilt parti. Faktum är att många lärare emotsätter sig troligtvis inte politikers reformer för att de är ovetenskapliga, utan för att de är rätt av korkade.

En hel generation av åldrande politiker är totalt bortkopplade från den värld som dagens ungdomar lever i. En värld av Facebook och vänner över hela världen, Google och till all världens kunskap vid dina fingertoppar, Xbox och omedelbara belöningsystem, 30%-ig arbetslöshet och ett sökande efter en verklig mening med livet. Dagens ungdomar har en uppsjö av möjligheter att förverkliga sina drömmar utanför det fyrkantiga, industriella skolsystem som Pålsson förespråkar. De skillnader som finns mellan de politiska partierna vad det gäller skolan är oväsentlig i relation till hur söndrigt och världsfrånvänt dagens skolsystem är. Inte bara i det Socialdemokratiska Sverige, utan minst lika mycket i England, USA eller Frankrike.

Svenska skolan är inte längre någonting man kan laga med silvertejp. Det är dags att börja om från scratch.

För att ge ett konstruktivt tips till Margareta Pålsson, så skulle jag vilja be henna läsa Ken Robinsons ”The Element”, så kan vi ju träffas och ta en fika och diskutera det hela.

httpv://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Lite mer Ken Robinson

Med entreprenöriella hälsningar,
/ Gustaf