Att vara tillsammans

Ett inlägg från ”Vad är verkligt?

”Är ni tillsammans?”

Det är så svårt att kategorisera människor och ännu svårare att kategorisera relationer, ändå finns det där behovet av att kunna definiera vilka man är för varandra. Att bara säga ”vi är tillsammans”  är lika mycket att undfly ansvar som att säga ”vi är inte tillsammans”, det är ett sätt att slippa prata om vad man vill och vad man känner.

Frågan är kanske snarare, ”Vad betyder relationen för dig?”